Представители на KPMG България презентираха пред свищовски студенти бъдещето на одиторската професия и възможностите за реализация


Бъдещето на одиторската професия и възможностите за реализация на младите хора в тази дейност представиха пред свищовски студенти гост-лектори от KPMG България. Срещата беше инициирана от компанията и осъществена със съдействието на Иван Андонов – съдружник отдел „Одит”, Петър Стоев и Йордан Камджилов – мениджъри в същия отдел. На събитието присъстваха четвъртокурсници от специалностите „Стопански и финансов контрол” и „Счетоводство и контрол”, ръководителите и преподаватели от двете водещи катедри.


Срещата откри проф. д-р Георги Иванов – зам.-ректор „Акредитация и управление на качеството” и ръководител на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”. В приветствието си към гостите той подчерта, че инициирането на тази среща е знак, че практиката се обръща към младите хора, иска да ги обучи, за да намерят своята професионална реализация в България.
Лекторите презентираха темата „Динамичен одит” по атрактивен начин като провокираха присъстващите да си представят как информационните масиви и използването на високите технологии влияят върху развитието на бизнеса. Очертаха какви са основните предизвикателства пред одита през следващите 4-5 години. Демонстрираха се основни инструменти, които KPMG използва за обработка и анализ на данни и информация. Представителите на практиката споделиха как тази професия обогатява личностното развитие чрез знанията, които се придобиват непрекъснато и чрез комуникацията, която се осъществява с хора от различни нива в йерархията на даден бизнес.На студентите беше разяснено какви познания трябва да имат за различните индустрии, за да осъществяват одиторски процедури. Отговаряйки на въпроси на студентите, гостите представиха възможностите за студентски стаж, свободните работни позиции в KPMG България и поясниха как младите хора могат да кандидатстват.
В края на срещата гост-лекторите заявиха желание да участват в обучението и практическата подготовка на студентите от СА „Д. А. Ценов” - Свищов.