Председателят на Студентски съвет при Свищовската академия е победител в националния конкурс „Докторант на годината 2019”


Силвия Заркова – редовен докторант в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и председател на Студентския съвет е победителят в конкурса „Студент на годината” за 2019 г., в категорията за докторанти. Конкурсът се организира от Националното представителство на студентските съвети в Република България и се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката.
Учреден в началото на 2006 г., конкурсът цели всяка година да се популяризират постиженията на българските студенти и докторанти от всички области на висшето образование и да бъдат отличавани най-добрите. Участниците следва да отговарят на определени критерии, отнасящи се до постигнатите им резултати в областта, в която се обучават. Студентите трябва да докажат своите постижения, представяйки документи за постигнатите резултати в науката, културата, спорта и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.
Силвия Заркова – докторант по ДП „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (Финанси)”, е двукратен носител на престижното отличие на Съюза на икономистите в България „Млад икономист” (като студент и като докторант). Носител е на множество други национални и институционални отличия, сред които: наградата на Института за икономическа политика „Д-р Иванка Петкова”; наградата на фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за докторанти с отлични резултати, постижения в обучението и значима ангажираност в обществен и академичен план. Докторант Силвия Заркова е автор на 13 научни публикации в национални и международни издания на български и английски език. Участник е в над 10 научни форума и научни конференции, притежава повече от 20 сертификата за професионални обучения и компетенции. Престижния приз „Докторант на годината” от XIII-ото издание на националния конкурс „Студент на годината 2019”, Силвия Заркова получи от министъра на образованието Красимир Вълчев, на официална церемония, която се проведе в Националния студентски дом – София. От сцената тя благодари на своето семейство за подкрепата, на своите академични преподаватели и на НПСС. „Наградата „Докторант на годината” приех с огромно вълнение и ясната отговорност да продължавам активно да работя за утвърждаване авторитета на катедра „Финанси и кредит”, Стопанска академия „Д. А. Ценов” и българското висше образование. Тази награда нямаше да се случи без всички Вас, които не просто подкрепяте младите хора в тяхното развитие, а градите бъдещето на България!”, заяви Силвия Заркова.