Предприемачеството като пряк път към успеха и възможности за стартиране на бизнес представиха пред свищовски студенти


Информационна среща по проект „Предприемачеството – пряк път към успеха” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, организирана със съдействието на Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. Гост лектори бяха Светлана Кирова, представител на Русенска търговско-индустриална камара – бенефициент по проекта, Емилия Петкова и Искрена Великова – експерти от партньорската Българо-румънска търговско-промишлена палата. В срещата участваха свищовски студенти от различни курсове и специалности, ученици от ПДТГ „Д. Хадживасилев” и граждани.Гост-лекторите поясниха, че основна цел на проекта е насърчаване на предприемаческата култура и стимулиране стартирането на самостоятелна стопанска дейност. Те подчертаха, че за да се превърне една идея в бизнес, има нужда от подготвени хора, притежаващи знания и мотивация за успех. Проектът е насочен към безработни/ неактивни и заети лица, имащи нагласа и желание да стартират собствен бизнес. Отчитайки основните проблеми пред целевите групи, свързани със слабите финансови, правни и маркетинговите познания, липсата на информация за начини на финансиране, страх от провал и др., проектът предвижда обучения, разделени в 2 основни теми с общо 10 обучителни модула. Лекторите поясниха, че чрез различни интерактивни методи в специализираните обученията, младите хора ще бъдат въведени в света на бизнеса и предприемачеството. По време на обученията се очаква да бъдат генерирани идеи за стартиране на бизнес, а в последната част на проекта ще бъдат осигурени индивидуални консултации, менторство и подкрепена от ангажираните експерти. Успешно завършилите курса ще получат сертификат за част от професия в сферата на мениджмънта.В срещата със свищовските студенти участваха и двама съдружници, стартирали своя бизнес след дипломирането им преди седем години и изградили успешна консултантска фирма. Павел Хрисков и Петър Андреев разказаха за своя път към успеха, споделиха какво ги е вдъхновило в началото и какво ги мотивира да продължат.
Присъстващите студенти имаха възможност да дискутират с гост-лекторите какви познания ще могат да придобият по време на предстоящите обучения и с какво ще са им полезни занапред в тяхната професионална кариера. В края на срещата, заинтересованите от участие в обученията заявиха своето желание чрез попълване на регистрационен формуляр. Гост-лекторите благодариха на академичното ръководство за създадената организация и предоставените условия за провеждане на информационната среща. Те поясниха, че се предвижда обученията по проекта да започнат през първите месеци на 2019 г. и при сформиране на група с необходимия минимум, занятията могат да се провеждат в Свищов.