Прайм Холдинг АД предлага възможности за стаж на студенти


Прайм Холдинг АД е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.057-0204, съфинансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Договорът финансира реализацията на проект „Специфични обучения в Прайм Холдинг АД - инвестиция за придобиване и усвояване на уменията на бъдещето”. Във връзка с предстоящата реализация на проекта Прайм Холдинг АД търси незаети, талантливи и упорити млади хора до 29-годишна възраст, които да преминат специфични обучения във фирмата. 

Направленията на обученията и изискванията към тях може да прочетете ТУК.

Начин на кандидатстване:
  1. Изпратете ни CV, посочвайки предпочитаното от Вас стажантско направление на имейл internship@primeholding.com;
  2. Ние ще Ви изпратим задачи, съобразно посоченото от Вас обучение;
  3. Ако се справите успешно със задачите, ще бъдете поканени на интервю.
Пожелаваме успех на всички кандидати!