Поздравителен адрес от името на Академичното ръководство и цялата академична общност по повод 85-ата годишнина на проф. д-р Делчо Порязов

 Поздравителен адрес от името на Академичното ръководство и цялата академична общност по повод 85-ата годишнина на проф. д-р Делчо Порязов