Посланикът на Нидерландия гостува в Стопанска академия „Д. А. Ценов”

Юриен ван дер Хорст – изпълняващ длъжността посланик на Кралство Нидерландия в България, гостува в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Гостът бе посрещнат в Свищовското висше училище от ректора проф. д-р Марияна Божинова. В срещата участваха също доц. д-р Искра Пантелеева – зам.-ректор „Учебна дейност и акредитация”, доц. д-р Румен Ерусалимов – зам.-ректор „Студентска политика, институционални комуникации и продължаващо обучение”, доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова – директор на Центъра за международна дейност и Еразъм координатор на Академията. 

Гостът благодари за топлото посрещане, сподели че е впечатлен от историята, традициите и репутацията на Академията и заяви, че харесва Свищов и отново ще посети града. 
Ректорът също благодари за оказаната чест и сподели, че за академичното ръководство е удоволствие да посрещне за първи път посланик от Нидерландия. Проф. Божинова подчерта, че Академията е емблемата на града и тази година ще чества своята 85-годишнина. 
Срещата премина в приятелска атмосфера и конструктивен дух. Домакините споделиха за успехите и лидерските позиции на Стопанската академия. Представени бяха развитите партньорства с университети в Нидерландия, като бе подчертан добрият пример на Кралството при участието на бизнеса в обучението на студентите. Коментирана бе значимостта на образованието за развитието на една държава и по думите на Юриен ван дер Хорст, студентите са най-добрите посланици за двустранното сътрудничество между България и Нидерландия. 
Обсъждайки с домакините на срещата перспективи за бъдещо сътрудничество, посланикът изрази готовност да съдейства за разширяване на сътрудничеството между Свищовската академия и университети в неговата страна. 
В края на визитата си изпълняващият длъжността посланик на Кралство Нидерландия в България посети Академичния музей, където бе впечатлен от историята на Дарителя Димитър Ценов и на Свищовското висше училище. Придружен от ректора и зам.-ректорите, Юриен ван дер Хорст разгледа музейната експозиция, докосна се до вещи на Дарителя и положи подпис в летописната книга на Стопанска академия „Д. А. Ценов”.