Посещение в Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Свищов на студенти от трети курс, редовно обучение, специалност „Застраховане и социално дело“

На 15.11.2017 г. студенти от 3-ти курс на специалност „Застраховане и социално дело“  посетиха Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Свищов.  Посещението е във връзка с изучаване на учебната дисциплина „Трудови пазари и безработица“  и се осъществи с любезното съдействие на директора на общинското бюро по труда г-жа Таня Гуцева.

Студентите получиха полезна информация от  г-жа Милена Савова -  главен експерт в местното бюро по труда как да подготвят своето CV при кандидатстване за работа. Също така тя ги запозна и с въпроси отнасящи се до:

  • организационната структура на борсовите институции в България;
  • организация на паричните обезщетения при безработица от публичната схема;
  • организация дейността на трудовите посредници.

Студентите от своя страна, демонстрираха теоретични познания, проявиха любопитство и отправиха много въпроси, свързани с функционалностите и възможностите на EURES – Европейският Портал За Професионална Мобилност, както и за възможностите за стаж в рамките на подразделенията на Агенцията по заетостта в цялата страна.
   

Посещението на студентите от специалност „Застраховане и социално дело“ бе първото от поредицата посещения, които са предвидените в Календара за научно-изследователската дейност на едноименната катедра. Следващите посещения за учебната 2017-2018 г. ще бъдат в дирекция „Социално подпомагане“, офисите на застрахователни компании и застрахователни брокери.