Посещение на студенти в Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Свищов


На 26 април 2018 г. (четвъртък) от 13.30 часа катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ проведе практическо занятие със студенти от специалности „Индустриален бизнес и предприемачество“, „Икономика на търговията“ и „Стопански и финансов контрол“ II курс, редовно обучение в Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Свищов по учебната дисциплина „Управление на човешките ресурси“.
Гл. експерт Милена Савова представи на студентите основните функции на Дирекция „Бюро по труда“ и нормативната уредба във връзка с регистрацията при безработица и трудовото посредничество. Тя разясни процедурата при кандидатстване за младежи по Програма "Старт на кариерата", чиято основна цел е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.


 

Г-жа Савова постави акцент върху важността на документите при кандидатстване за работа и запозна студентите с основните грешки, които най-често се допускат при тяхното разработване.

Студентите направиха справка за свободните работни позиции в електронната трудова борса на Агенцията по заетостта.