ПОРЕДНА СИЛНА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА С ПАРТНЬОРСКА ВРЪЗКА МЕЖДУ СА „ДИМИТЪР А.ЦЕНОВ“ И ОБЩИНА РАЗГРАД

На 07.11.2023г., ден преди патронния празник на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов в продължение на новаторския подход, реализиран през актуалната управленска платформа на университета за професионално утвърден и навременно изпълнен план-прием, Свищовското висше учебно заведение за трета година взе участие в организираната от Регионално управление на образованието и Община Разград кандидатстудентска борса.
Солидният форум, обединил в своята идейна концепция естествения досег на новото поколение кандидат-студенти с авангарда на съвременните и реално ориентирани към потребностите на работодателското съсловие образователни стандарти установи сред присъствалите над 17 висши учебни заведения отличната разпознаваемост и пряка връзка, която Свищовската алма матер предизвика сред широката вълна от дипломанти, търсещи успешен старт и монолитна база за пилотно натрупване на нови професионални компетенции, с които бъдещите възпитаници на един от най-старите икономически университети в страната да се превърнат в можещи и успяващи млади хора с трайна следа на пазара на труда.

Във фокуса на официалните събития Свищовският университет бе представен от ръководителя на отдел „Бакалавърско обучение“- г-жа Галя Божкова и д-р Пламен Петров - Организатор образователен маркетинг, които очертаха основните моменти в съдържанието на новата кандидат-студентска кампания, поставяйки акцента върху реда, начина и формите на кандидатстване, подобрената дигитализация на учебното съдържание, социално ориентираните такси и непрекъснато нарастващото качество на преподавателските колективи с подчератан практико-приложен профил в сферата на успешните управленски практики за по-добро икономическо развитие и нов социален ред.

Представителите на Стопанска академия поздравиха участниците и изразиха своята признателност за професионалния подход при осигуряване на организацията и откриването на трибуна за свободно и съдържателно представяне на портфолиото от обучителни програми, утвърдили ползотворното сътрудничество между екипите на отдел „Бакалавърско обучение“, Кариерен център – Свищов и общинска администрация в лицето на заместник-кмета г-жа Хабибе Расим, г-н Ангел Петков – началник на Регионалното управление на образование и главния секретар на областна администрация Разград г-н Михаил Тодоров.
В заключителната част на официалния форум представителите на Стопанска академия се обърнаха към организаторите и изразиха своята надежда инициираните ползотворни партньорски отношения да продължат своето устойчиво развитие във времето с нов импулс и визия за повече и още по-качествени проекти.