Поредна кариерна инициатива на To The Top Agency

Тази година To The Top Agency стартира дейността си по проект, наречен Talent Club - студентска мрежа, която има за цел да създаде "мост" между студенти и работодатели в България - да провокира условия за пряк контакт и да стимулира връзката между тях. Амбицията на проекта е с течение на времето да се превърне в събирателна точка на студентите, където те ще могат да откриват кариерни възможности, полезна информация и ресурси, студентски събития и активности, планирани с цел осъществяване на връзка с желани от тях работодатели.

В рамките на няколко месеца от стартирането си насам, са реализирани няколко успешни студентски инициативи, в следствие от които много млади специалисти откриха подходящи за себе си стажантски и работни позиции. 

Кариерният каталог от “Talent Club” ще събере на едно място някои от най-предпочитаните работодатели в България. В него ще бъдат позиционирани 50 водещи компании в различни сфери на дейност. Той ще служи като наръчник на младите таланти в процеса на тяхното кариерно ориентиране.

Първото издание ще излезе през м. февруари 2022 г. Кампанията по разпространението му ще стартира след предварителна заявка от страна на студенти, учащи (подходящ е и за дванадесетокласници) и млади специалисти.

Каталогът ще се разпространява целогодишно на кариерни изложения, форуми, студентски центрове и горещи точки. Ще бъдат изпратени по няколко броя и до всички по-големи университети в страната.

Желаещите да получат своето  безплатно хартиено копие могат да заявят, като се регистрират от тук : https://talentclub.bg/career-catalog/