Покана за участие в Студентската научна сесия „Младеж, наука, съвременност”, организирана от Студентски съвет при ВСУ „Черноризец Храбър”

 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
ВИ КАНЯТ

да вземете участие в Студентската научна сесия „Младеж, наука, съвременност”,
която ще се проведе на 30.11.2018 г. от 10,00 ч. в сградата на ВСУ

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  • Психология
  • Сигурност и безопасност
  • Право
  • Информатика и икономика
  • Администрация, управление и политически науки
  • Архитектура и строителство
  • Изкуства

Повече информация, изисквания и онлайн регистрация на:
http://events.vfu.bg/studentski-seminar-2018/