Покана за участие в Националния конкурс за студенти „Млад одитор” – 2023

Стартира дванадесетото издание на Националния конкурс по одит за студенти „Млад одитор”, адресиран към студентите, обучаващи се в професионално направление „Икономика”, от всички университети и колежи в Р България и чуждестранни висши училища, независимо от степента и формата им на обучение. Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хора, както и подчертаване ролята на одита в обществото. Организатори и партньори на конкурса са Висшето училище по застраховане и финанси, „Ейч Ел Би България”, „Захаринова Нексиа”, Сметната палата на Република България, Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори, Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България.
Конкурсът се провежда в три етапа, първият от които е регистрация на участниците с краен срок до 27 март 2023 г. Студентите се регистрират на сайта на конкурса http://mladoditor.vuzf.bg/. След приключване на конкурса петчленно жури ще оцени представянето на участниците и ще определи първите трима от тях, които ще получат финансови награди, финансиране на обучение в образователна степен в избрано от тях висше училище в Р България и едномесечни стажове в компаниите организатори. За други двама участници, предложили оригинален подход при решаването на казусите, са предвидени стипендии за обучение.

Повече информация за конкурса на сайта: http://mladoditor.vuzf.bg/.