Покана за участие в краткосрочна мобилност

 

Уважаеми студенти и докторанти,
Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност най-учтиво Ви кани да вземете участие в краткосрочен обмен по проект на СА “Д. А. Ценов” Go Zero, Danube”. Мобилността ще се проведе в Бабин (Украйна) от 04.06.2019 до 09.06.2019 г.
емата на проекта е свързана с устойчивото развитие, отпадъка, който създаваме като потребители на стоки, и креативните начини, чрез които да подобрим нашия екологичен принос.

Участниците в обмена трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да са на възраст 18-25 години;
  • да са студенти или докторанти на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Работният език на обмена е английски език. От участниците се очаква активно присъствие по време на дискусиите и работилниците по проекта.
Дните за пътуване са 03.06.2019 и 09.06.2019. Участниците в обмена ще имат възможността да посетят Лвов и Ивано-Франкивск.
Храната, настаняването и транспортът по проекта са за сметка на организатора.
Участниците трябва да заплатят такса за участие, която е в размер на 30 евро.

За повече информация и записване за участие, моля пишете на: erasmus@uni-svishtov.bg или посетете Центъра за международна дейност.

Краен срок за кандидатстване: 20 май 2019 г.