Покана за участие в "Кариерен форум 4D – Избирам българското!"

Уважаеми студенти, възпитаници и партньори,

Кариерният център информира студентите, възпитаниците и партньорите на Стопанска академия за двудневен КАРИЕРЕН ФОРУМ 4D - Избирам българското в гр. София на 24 - 25 ноември /петък и събота/.
Информация за форума от следния линк: https://www.cordet.com/

Двудневно ИЗЛОЖЕНИЕ - ТРУДОВА БОРСА, е с практическа насоченост, което да обхваща  един работен и един неработен ден, за да се включат различни кандидати - учащи, безработни, висококвалифицирани специалисти, търсещи по-добра реализация. Време за проучване. За да избират информирано!

Защо 4D?

  • достъпно
  • директно
  • достоверно
  • дигитализация на проекта.

Данните ще бъдат събрани в електронен формат и ще бъдат достъпни на участвалите безплатно. Ще се публикуват резюмета от беседите и лекциите, съвети към кандидатите, графици на бъдещата дейност, СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА.
За работодателите форумът също е полезен, за да подобрят офертите си спрямо очакванията на новото поколение; да обменят опит с колегите си, да се презентират на трудовия пазар! Да наберат подходящи кандидатури!

ВАЖНО
ЧЕТИРИ ПРЕДИМСТВА:

  • безплатно за посетителите;
  • при добри условия за участниците;
  • в центъра на София;
  • информация за новите планове в навечерието на следващата година.

Срок за включване: 1 ноември 2023 г.

Обявите, публикувани от Кариерния център при Стопанска академия, могат да се следят на сайта на Стопанска академия в следните подраздели:
"Кариерно развитие" и "Студентски Новини", както и фейсбук страница на Кариерния център в рубриките: #КариеренЦентърСАиПартньори  #КариеренЦентърСАобяви #СтудентскиНовиниСА