Покана за участие в двудневен курс “Trade policy analysis with the structural gravity model”

Стопанска академия Д. А. Ценов

Организира двудневен обучителен курс за изследователи  на тема:

“TRADE POLICY ANALYSIS WITH THE STRUCTURAL GRAVITY MODEL”

Описание на курса. Целта на курса е да послужи за практическо ръководство за анализ на търговската политика с помощта Гравитационния модел на международната търговия. В рамките на курса се проследява еволюцията на Гравитационния модел от първите му атеоретични приложения до съвременните структурни разработки,(например динамичен гравитационен модел) като използва цялостен подход, балансиран между теория и практика. Задълбочената теоретична обосновка е съчетана с редица емпирични приложения и упражнения, включващи оценка на ефектите от създаването на Зони за свободна търговия и налагането на преференциални мита в рамките на добре изградена теоретична база. Всички упражнения и експерименти (включително симулациите на икономически ефекти) се извършват чрез вградени команди в софтуерния продукт Stata.

Инструктор. Йото В. Йотов е професор в Университета Дрексъл, САЩ. Изследователските му интереси са в областта на международната търговия и разработките му се публикуват в някои от най-престижните научни списания като: The American Economic Review, The International Economic Review, The Journal of International Economics, and The European Economic Review.

Професор Йотов е бил консултант на Световната търговска организация, Световната банка, Комитета по търговия към правителството на САЩ, Отделът по международни дела и международна търговия на правителството на Канада, Версии на настоящият курс са водени от професор Йотов в университета Дрексъл, университет Принстън, Националния университет на Сингапур и университетът в Отава.

За допълнителна информация посетете личния сайт на професор Йото Йотовhttp://yotoyotov.com/

Целева аудитория и изисквания. Настоящият курс би бил полезен за приложни икономисти и анализатори, докторанти и научни работници.

Изисквания към участниците: Добро владеене на английски език. Задълбочено познаване на микроикономически анализ, иконометричен анализ, опит със софтуерния продукт Stata. Участниците могат да използват собствен компютър с инсталиран Stata версия 12 или по-висока.

Курсът се води изцяло на английски език.

Организация и такси. Курсът ще се състои на 17 и 18 Октомври в Стопанска академия “Д. А. Ценов”, Свищов. Предвидени са две 3 часови сесии, следвани от практически занимания в следобеда на 18 Октомври.

Таксата за курса е 95 Евро, покриваща учебни материали, кафе паузи. Участниците покриват сами разходите си за настаняване и пътуване. При нужда може да Ви бъде оказано съдействие за резервации в хотел и организиране на пътуването.

Регистрация и срокове. Краен срок за регистрация 30 Септември. Местата са ограничени. Всички участници ще получат потвърждение по имейл за успешната регистрация в курса. Registration Deadline. The deadline for registration is September 30. Space is limited.

За записване в курса, запитвания и допълнителна информация, моля посетете:

https://www.uni-svishtov.bg/en/news/an-invitation-to-participate-in-a-two-day-course-trade-policy-analysis-with-the-structural-gravity-model-9798

или пишете на:

g.stefanov@uni-svishtov.bg