Покана за участие в 6-тия младежки семинар на тема „Стартиране и развитие на бизнес в контекста на Предприемачество 2020“


Представителството на Европейската Комисия в България в партньорство с Институт за икономическа политика (ИИП) организира 6-ти младежки семинар на тема „Стартиране и развитие на бизнес в контекста на Предприемачество 2020“, който ще се проведе в периода 15 - 17 ноември 2019 г.  в гр. Велико Търново.

Семинарът има за цел да посрещне нарастващата нужда от неформално обучение на студентите, обучаващи се в университетите извън София, както и да развие техните качества и умения, необходими за успешното реализиране на предприемаческите им идеи.

По време на тридневното обучение избраните участници ще имат възможността да дискутират въпроси като:

• Какви умения са необходими за стартиране и развитие на бизнес?

• Как да структурираме и финансираме предприемаческата си идея?

• Каква е ролята на националните и европейските институции за насърчаване на предприемаческата дейност?

Участието в семинара е безплатно за всички участници – организаторите покриват разходите за настаняване, храна и обучителни материали. Избраните участници следва единствено да организират пътя и покрият разходите си за транспорт до Велико Търново.

Формулярът за кандидатстване може да бъде попълнен на посочения линк до 24:00 часа на 31 октомври 2019 г.

Резултатите от селекцията ще бъдат изпратени персонално на кандидатите по ел. поща в периода 4 – 8 ноември 2019 г.

Формулярът за кандидатстване можете да намерите ТУК.

Предварителна програма на събитието ТУК