Покана за провеждане на общо събрание на представителите на студентите и докторантите


П О К А Н А

Студентски съвет, като се съобразява с епидемичната обстановка и с указанията, дадени от Зам.-министъра на МОН (Становище, № 94-5595/19.03.2021 г.), със свое решение от Заседание, проведено на 24.03.2021 г. (Протокол № 25)

свиква

Общо събрание на представителите на студентите и докторантите

 

Заседанието ще бъде проведено в дистанционна форма във виртуална стая с ограничен достъп на 03.04 2021 г. (събота) от 10:00 ч. при следния проект за дневен ред:

  1. Одобряване участието на техническо лице с функции на администратор на виртуалната стая.
  2. Отчет за дейността на СС през периода 28.11.2019 г. 31.03.2021 г.
  3. Утвърждаване на процедура за избор при попълване квотата на представителите на студентите и докторантите в ОС на СА
  4. Издигане на кандидатури за представители на студентите и докторантите за попълване квотата на представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на СА
  5. Избор на представители на студентите и докторантите за попълване квотата на представителите на студентите и докторантите в Общото събрание на СА.
  6. Други.

Настоящата Покана и информация за достъп до виртуалната стая ще бъдат изпратени до представителите, избрани от студентските групи и докторските програми на служебно генерирания във връзка с обучението в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и/или друг посочен от тях имейл.

 

Въпросите си относно провеждането на Общото събрание на представителите на студентите и докторантите може да задавате на имейл: ssavet@uni-svishtov.bg .

 

Разчитаме на Вашата коректност и отговорност!

 

Свищов, 26.03.2021 г.
С уважение: Студентски съвет.