Покана за провеждане на Делегатско събрание на Синдиката на работещите в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов към НБС „ВОН“ – КНСБ

Уважаеми делегати,
Синдикалният комитет на Синдиката на работещите в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов към НБС „ВОН“ – КНСБ Ви кани да вземете участие в Делегатското събрание на представителите на синдикалната организация, което ще се проведе на 21 ноември 2023 г. (вторник) от 15:30 часа в Заседателна зала „Ректорат“ при следния проект на дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Синдикалния комитет на Синдиката на работещите в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов към НБС „ВОН“ – КНСБ за периода 01.11.2022 г. – 31.10.2023 г.
  2. Доклад на Контролния съвет за дейността на Синдикалния комитет на Синдиката на работещите в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов към НБС „ВОН“ – КНСБ за периода  01.11.2022 г. – 31.10.2023 г.
  3. Попълване състава на Контролния съвет
  4. Други

От името на Синдикалния комитет отправям покана за присъствие на събранието и към останалите членове на Синдиката, които проявяват интерес по точките от обявения дневен ред.

Участието на членовете на Делегатското събрание е присъствено, а гостите могат да се включват онлайн на следния адрес:
https://bbb.uni-svishtov.bg/b/pkx-gco-8nk-tvo

Регистрацията на членовете на Делегатското събрание на представителите на синдикалната организация започва в 15:00 часа в Заседателна зала „Ректорат“.

                                                                  С уважение,
                                                                                   Доц. д-р Маргарита Шопова
                                                                                   Председател на Синдиката на работещите в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов към НБС „ВОН“ – КНСБ