Покана за кандидатстване за краткосрочна мобилност в Германия

Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани студентите (бакалаври и магистри) и докторантите на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за краткосрочна мобилност по проект “Go Zero, Danube”, която ще се проведе в гр. Манхайм, Германия от 23 до 30 март 2020 г. Участниците трябва да са студенти от Стопанска академия на възраст между 18 и 25 години и да владеят английски език на ниво B1/B2 според Общата европейска езикова рамка. За повече информация, посетете Еразъм+ офиса към Центъра за международна дейност или пишете на имейл еrasmus@uni-svishtov.bg.
За да кандидатствате за обмена, моля изпратете попълнени формуляр за участие, декларация за защита на личните данни и актуално CV на адрес: erasmus@uni-svishtov.bg 
Краен срок за кандидатстване: 23 януари 2020 г.


Проектът се реализира благодарение на програма „Еразъм+“ и Фондация Баден-Вюртемберг, Германия.