Покана за кандидатстване по програма Еразъм+


Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани преподавателите на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за мобилност на персонал с цел преподаване или обучение между Програмни държави (КА131) през зимен и летен семестър на академичната 2023/2024 г.
При оценяването на кандидатите ще се дава приоритет на мобилности с цел преподаване и мобилности с цел  обучение, водещи до повишаване на дигиталните умения, педагогическите умения и/или уменията за създаване / актуализиране на учебни планове и програми.
Висшите училища, в които може да се реализира мобилност по КД131, са всички партньори на Стопанска академия от Програмни страни.

Необходими документи за участие в конкурса:

Краен срок за подаване на документи: 
25 септември 2023 г. (понеделник), 17:00 часа.

Допълнителна информация по регламента на кандидатстване:


erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.