Покана за кандидатстване по програма Еразъм+


Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани преподавателите на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за мобилност на персонал с цел преподаване между програмни държави (КА103) през летен семестър на академичната 2019/2020 с цел попълване на освободени бройки.
Висшите училища, в които може да се реализира мобилност по КД103, са партньори на Стопанска академия от програмни страни, за които няма класирани кандидати за академичната година. ТУК може да разгледате списъка.

Краен срок за подаване на документи: 07 февруари 2020 г. (петък), 17,00 часа, Еразъм+ офис на Центъра за международна дейност.
Допълнителна информация по регламента на кандидатстване:
erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.