Покана за Ежегодната научна конференция на Института за икономически изследвания при БАН

ПОКАНА
за Ежегодната научна конференция на Института за икономически изследвания при БАН

 
Институтът за икономически изследвания при БАН отправя покана за участие в работата на Ежегодната научна конференция ’2023 „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКИ: РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ. НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРЕХОДА КЪМ ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА”, която ще се проведе на 5 декември 2023 г

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
  • Устойчиво развитие, икономически растеж и пазар на труда при преход към зелена икономикса;
  • Европейски перспективи и финансиране на зеления преход;
  • Въздействия на прехода към зелена икономика върху регионалната и секторната икономикса;
  • Преходът към зелена икономика и фирмите.
СРОКОВЕ:
  • Срок за подаване на заявка с резюме – 18.10.2023 г.
  • Срок за отговор на заявка – 23.10.2023 г.
  • Срок за изпращане на пълен текст на доклада – 19.11.2023 г.
  • Срок за плащане на такса участие – 19.11.2023 г.
Подробна информацията за конференцията може да бъде намерена на:
https://www.iki.bas.bg/conference_2023