Покана за участие в информационна среща с първокурсниците в редовна форма на обучение

АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО
кани
всички студенти от I курс, редовна форма на обучение, да участват в
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 
по повод началото на новата 2023/2024 учебна година

Срещата ще се състои на 18.09.2023 г. (понеделник), както следва:


Факултет

Специалност

Среща  по факултети

Среща по специалности

Финанси

Финанси

13:00 ч.
1 аудитория
(Ректорат)

14:00 ч.
15 аудитория

Застраховане и социално дело

14:00 ч.
20 аудитория

Макроикономика

14:00 ч.
2 аудитория

Стопанска отчетност

Счетоводство и контрол

13:00 ч.
1 аудитория
(Ректорат)

14:00 ч.
63 аудитория

Стопански и финансов контрол

14:00 ч.
55 аудитория

Бизнес статистика и анализи

14:00 ч.
71 аудитория

Мениджмънт и маркетинг

Бизнес информатика

13:00 ч.
1 аудитория
(Ректорат)

14:00 ч.
401 аудитория

Маркетинг

14:00 ч.
6 аудитория

Международни икономически отношения

14:00 ч.
5 аудитория

Управление на проекти

14:00 ч.
306 аудитория

Публична администрация

14:00 ч.
306 аудитория

Стопанско управление

14:00 ч.
304 аудитория

Производствен  и търговски
бизнес

Икономика на туризма

13:00 ч.
1 аудитория
(Ректорат)

14:00 ч.
10 аудитория

Икономика на търговията

14:00 ч.
72 аудитория

Индустриален бизнес и предприемачество

14:00 ч.
64 аудитория

Аграрна икономика

14:00 ч.
26 аудитория

                                           

 Очакваме Ви!