Покана за участие в информационна среща с първокурсниците в редовна форма на обучение

АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО
кани
всички студенти от I курс, редовна форма на обучение, да участват в

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА 
по повод началото на новата 2022/2023 учебна година

Срещата ще се състои на 19.09.2022 г. (понеделник), както следва:


Факултет

Специалност

Среща  по факултети

Среща по специалности

Финанси

Финанси

13:00 ч.
8 аудитория
(Ректорат)

14:00 ч.
8 аудитория

Застраховане и социално дело

14:00 ч.
20 аудитория

Стопанска отчетност

Счетоводство и контрол

13:00 ч.
10 аудитория
(Ректорат)

14:00 ч.
65 аудитория

Стопански и финансов контрол

14:00 ч.
55 аудитория

Бизнес статистика и анализи

14:00 ч.
71 аудитория / онлайн:
https://bbb.uni-svishtov.bg/b/zkn-3tk-hyg

Мениджмънт и маркетинг

Бизнес информатика

13:00 ч.
9 аудитория
(Ректорат)

14:00 ч.
401 аудитория

Маркетинг

14:00 ч.
6 аудитория

Международни икономически отношения

14:00 ч.
5 аудитория

Управление на проекти

14:00 ч.
306 аудитория / онлайн:
https://bbb.uni-svishtov.bg/b/r74-l4i-nxr-om2

Публична администрация

14:00 ч.
306 аудитория
https://bbb.uni-svishtov.bg/b/r74-l4i-nxr-om2

Стопанско управление

14:00 ч.
204 аудитория

Производствен  и търговски
бизнес

Икономика на туризма

13:00 ч.
1 аудитория
(Ректорат)

14:00 ч.
1 аудитория

Икономика на търговията

14:00 ч.
72 аудитория

Индустриален бизнес и предприемачество

14:00 ч.
64 аудитория

Аграрна икономика

14:00 ч.
26 аудитория / онлайн:
https://bbb.uni-svishtov.bg/b/j2n-rrf-qch

                                           

 Очакваме Ви!