Подаване на документи за настаняване в общежитие за учебната 2019/2020 год.


Уважаеми студенти!

От 10.04.2019 год. (сряда)  в отдел „Студентска политика” (позициониран до офиса на Общинска банка АД) ще се приемат документи за настаняване в студентско общежитие за учебната 2019/2020 год. 

Пълен списък на набора от изискуеми документи за тази цел, може да намерите ТУК.