Почина проф. д. ик. н. Христо Драганов

На 18.11.2022 г. почина проф. д. ик. н.  Христо Драганов – доайен, дългогодишен преподавател и ръководител на катедра „Застраховане и социално дело“ при СА „Д. А. Ценов“. Той е роден през 1932 г. в с. Трудовец, Софийска област. Завършва специалност „Застрахователно дело“ във ВФСИ – Свищов през 1956 г. От 1960 г. е асистент в училището, от 1968 г. е доцент, от 1978 г. – доктор на науките, а от 1980 г. – професор. Бил е ръководител на катедрата (1976-1984; 1984-1990) и заместник-ректор (1979-1986; 1989-1990).

Поклон пред светлата му памет!