Почина доц. д-р Йордан Томов, дългогодишен преподавател в катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ при СА „Д. А.Ценов“ - Свищов

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 13.09.2021 г. ни напусна доц. д-р Йордан Томов, дългогодишен преподавател в катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“. За академичната общност той ще остави спомен за пословичната си строгост и за неизчерпаемия си професионализъм. В преподавателския и научния си живот се отличаваше със своята упоритост, задълбоченост, взискателност и отговорност. Научните разработки на доц. д-р Томов са в областта на финансовия контрол, теорията на контрола, методиката и технологията на финансовия контрол, международните одиторски стандарти, контрола във финансово-кредитната, публичната и бюджетна дейност, информацията в системата на контрола и стратегията на контрола.
Доц. д-р Йордан Томов е роден на 20.10.1944 г. в гр. Полски Тръмбеш, завършил е ВФСИ “Д. А. Ценов” през 1970 г, специалност “Счетоводна отчетност”. Същата година постъпва на работа като редовен асистент в Академията, през 1979 г. му е присъдена образователната и научна степен „доктор по икономика“. През 1984 г. става доцент към катедра “Анализ и контрол на стопанската дейност”.
Доц. д-р Томов е създател на специалност „Стопански и финансов контрол“ и на едноименната катедра, която през 2011 г. се преименува на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“.

Поклонението ще бъде на 14.09.2021 г. от 14.00 ч. в църквата на с. Стефаново, област Ловеч.
Поклон и светъл път, доц. Томов!