По-голям брой кандидат-студенти от утвърдения прием са регистрирани в Стопанска академия още преди първо класиране


По-голям брой кандидат-студенти в ОКС „бакалавър” от утвърдения прием по държавна поръчка за учебната 2018/2019 г. са регистрирани в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” още преди първо класиране. Традиционно, повечето от желаещите да се обучават в свищовското висше училище кандидатстват с оценка от държавен зрелостен изпит и с полагане на конкурсен изпит в Стопанска академия. След връчване на дипломите за завършено през 2018 г. средно образование, значително се увеличават кандидатстващите с оценка от матура. Най-многобройни са кандидат-студентите от областите Плевен, София-град, Велико Търново, Враца и София-област. Сред кандидатствалите до момента има и от държави от Европейския съюз.

 

За академичната 2018/2019 година, приемът на студенти в СА „Д. А. Ценов” е по 15 перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „бакалавър”, в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (редовно и задочно) по държавна поръчка и в платена форма на обучение. За настоящата кандидатстудентска кампания, свищовската академия организира ежемесечни изпитни сесии всеки месец от януари до септември, включително. На проведените до момента 5 сесии са се явили над 130 души, за изпитите на 30 юни документи са подали повече от 80, а вече има предварително записани за сесиите през юли и август. Те решават тест от 60 въпроса, като могат да избират между дисциплините „Икономическа география на България”, „Икономика”, „Математика” и „Чужд език” (английски, немски, руски език). Освен с матура и конкурсен изпит в Свищов, другите възможности за кандидатстване са с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище или с оценка от национални и международни олимпиади.Желаещите да се обучават в Стопанска академия, в ОКС „бакалавър” могат да кандидатстват за прием във всички налични форми на обучение и специалности – „Финанси”, „Застраховане и социално дело”, „Счетоводство и контрол”, „Стопански и финансов контрол”, „Бизнес статистика и анализи” (само в редовна форма), „Маркетинг”, „Управление на проекти”, „Бизнес информатика”, „Международни икономически отношения”, „Индустриален бизнес и предприемачество”, „Аграрна икономика”, „Икономика на търговията”, „Икономика на туризма”, „Стопанско управление”, „Публична администрация”.
В първо класиране, което ще бъде обявено на 09.07.2018 г., ще участват кандидатствалите с конкурсен изпит до 30.06.2018 г. включително, а по останалите три опции (матура, пренесена оценка или сертификат) – подалите документи до 07.07.2018 г.
Актуална информация за Кандидатстудентска кампания 2018 се публикува на сайта на Стопанска академия: www.uni-svishtov.bg / Прием.