„Петнадесети годишен конкурс за присъждане на Награда “Д-р Илко Ескенази”“

 

Уважаеми студенти,

Като отбелязва големите теоретически, законодателни и практически приноси на д-р Илко Ескенази в цялостния процес на присъединяването на България към Европейския съюз, Мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази” обявява Петнадесети  годишен  конкурс за присъждане на Награда  „Д-р Илко Ескенази”.
Конкурсът има за цел да отличи и награди по един писмен труд в областите “Право” и “Икономика”, свързан с членството на България в ЕС.
Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален          проблем, свързан с правото и политиките на ЕС и  на Република България.
Разработките да са насочени към:

За икономисти:

  • Икономика на енергетиката в ЕС.
  • Икономика на софтуерната индустрия в България като член на ЕС.
  • Емиграцията и имиграцията и отражението им върху икономиката на България след приемането й в ЕС.

Условията на конкурса можете да изтеглите от тук.