Първият кандидат-студент в Стопанска академия получи отлична оценка на първия конкурсен изпит в Свищов за КСК 2018

Първият кандидат-студент в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за учебната 2018-2019 година, подал документи в кандидатстудентския център в Свищов, е Габриела Лъжовска от гр. Козлодуй. Тя е ученичка в СУ „Христо Ботев”, в родния си град, направление „Математика и информационни технологии”. При кандидатстване в свищовското висше училище тя е посочила като първо желание специалност „Счетоводство и контрол”, задочна форма на обучение. Габриела бе сред участвалите в първия за Кандидатстудентска кампания 2018 конкурсен изпит в Стопанска академия, който се проведе на 27.01.2018 г. Тя избра да се яви на изпит по „Икономическа география на България” и получи отлична оценка 5.50. След изпита Габриела сподели, че има приятели, които са се дипломирали в свищовската академия, харесва града и избраната специалност, и няма намерение да кандидатства в друго висше училище. На първия конкурсен изпит в Свищов се явиха кандидат-студенти от областите Велико Търново, Враца, Плевен, Разград, Русе, Търговище и Шумен. По-голямата част от тях са предпочели задочната форма на обучение, а сред посочените като първо желание специалности са още „Аграрна икономика”, „Маркетинг”, „Финанси”, „Стопанско управление”.

С „Добре дошли в Стопанска академия”, кандидат-студентите приветства преди изпита зам.-ректорът по студентска политика и институционални комуникации, доц. д-р Николай Нинов, който им пожела и успешно представяне. Изпитните билети бяха изтеглени в присъствието на председателите на изпитните комисии (доц. д-р Тихомир Личев – „Икономическа география на България”, доц. д-р Людмил Несторов – „Икономика”, доц. д-р Любомир Иванов – „Математика”, ст. преп. Даниела Стоилова – „Английски език”, ст. преп. д-р Венцислав Везиров – „Немски език”, ст. преп. Ирина Иванова – „Руски език”), ръководителя на отдел „Бакалавърско и магистърско обучение” – Галя Божкова и квестори в лицето на докторанти от катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”. След изпита кандидат-студентите коментираха, че са доволни от това, как са се справили при решаване на изтегления вариант на изпитния тест. „Доброто им представяне бе потвърдено по-късно и при обявяване на оценките – всички участвали в първия изпит са постигнали положителен резултат, който им дава добри шансове при участие в класирането”, поясни доц. Нинов.

За академичната 2018/2019 учебна година, приемът на студенти в СА „Д. А. Ценов” е по 17 перспективни и пазарноориентирани специалности в ОКС „бакалавър”, в направления „Икономика” и „Администрация и управление” (редовно и задочно) по държавна поръчка и в платена форма на обучение. Възможностите за кандидатстване са: с оценка от държавен зрелостен изпит (включително и този по професионална квалификация), положен в периода 2008-2018 г.; след успешно положен в СА „Д. А. Ценов” кандидатстудентски изпит (еднороден тест от 60 въпроса) по една от дисциплините „Математика”, „Икономика”, „Икономическа география на България” или „Чужд език” (английски, немски или руски език); с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище; с оценка от национални и международни олимпиади. Кандидат-студентите могат да положат повече от един конкурсен изпит и да се явят на повече от една изпитна сесия, имат право да кандидатстват с повече от една от посочените четири опции, като в балообразуването участва най-високата получена оценка.
Желаещите да се обучават в Стопанска академия, в ОКС „бакалавър” могат да кандидатстват за прием във всички налични форми на обучение и специалности – „Финанси”, „Застраховане и социално дело”, „Макроикономика”, „Счетоводство и контрол”, „Стопански и финансов контрол”, „Бизнес статистика и анализи”, „Маркетинг”, „Управление на проекти”, „Стопанско управление”, „Екомениджмънт”, „Бизнес информатика”, „Международни икономически отношения”, „Публична администрация”, „Индустриален бизнес и предприемачество”, „Аграрна икономика”, „Икономика на търговията”, „Икономика на туризма”. За желаещите да участват с кандидатстудентски изпит, свищовската Алма матер организира всеки месец изпитни сесии. Ежемесечните сесии се провеждат само в СА „Д. А. Ценов” - Свищов, по график от м. януари до м. септември включително. Следващият кандидатстудентски изпит в Свищов ще бъде на 24.02.2018 г. (събота) от 13:00 часа.
Актуална и подробна информация за условията за прием, специалности, етапи и срокове в КСК 2018 е публикувана на сайта на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” https://www.uni-svishtov.bg