Първите 120 кандидат-студенти в Стопанска академия се регистрираха в рамките на Национално ученическо състезание по банкиране


Двудневно Национално ученическо състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране“ се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Това бе 24-то издание на средношколската надпревара, организирана в свищовското висше училище и 5-то издание в направление, организирано от катедра „Финанси и кредит“. В него участваха 124 ученици, придружавани от 23 учители, които представиха 18 средни училища от 15 града.
Състезанието откри ръководителят на катедрата – проф. д-р Андрей Захариев, като поясни, че именно в свищовското висше училище преди 65 години е създадена първата българска академична катедра по финансови науки.



„От 1952 г. до сега ние градим генерации финансисти, сред които са настоящи министри и ръководители на водещи банкови институции“, подчерта доц. Захариев. Той поясни, че организацията на 5-то издание на средношколската надпревара в направление банкиране е подкрепена от 57 ментори – студенти от специалност “Финанси”, 27 преподаватели от катедра “Финанси и кредит” и 10 докторанти-финансисти. Институционално със състезанието са ангажирани академична Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” и шест търговски банки-партньори: Банка Пиреос България (генерален спонсор), Банка ДСК, УниКредит Булбанк, Общинска банка, Райфайзенбанк и ТБ ОББ.
В състезанието участваха ученици от: Благоевград (Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“); Видин (ПГ „Проф .д-р Асен Златаров“); Генерал Тошево (Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“); Добрич (Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“); Казанлък (Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм); Кнежа (СУ „Неофит Рилски“); Монтана (Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“); Пловдив (Национална търговска гимназия и Частна професионална гимназия по икономика и управление); Русе (СУЕЕ „Свети Константин–Кирил Философ“); Свищов (Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“, СУ „Николай Катранов“, СУ „Цветан Радославов“); Силистра (Езикова гимназия „Пейо Яворов“); Сливен (Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков“); Стара Загора (Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“); Червен Бряг (Търговска гимназия „В. Априлов“); Шумен (Професионална гимназия по икономика). Регламентът изискваше учениците да представят собственото си училище и с малки изключения отборите се състояха от по четирима човека. Сформираните 32 отбора бяха разпределени на случаен принцип в направленията, носещи имената на търговските банки-партньори на състезанието. Средношколската надпревара за първи път протече под формата на пряка междуучилищна конкуренция, като участниците имаха предварително заданието, по което да работят. Условието изискваше създаване на бизнес проект от стартираща учебна фирма (ООД) с разполагаем собствен капитал и налични пари по сметка в размер на 100 000 лв. в търговската банка, в която всеки отбор е служебно разпределен. Кредитната подкрепа от търговската банка бе с максимален размер от 30 до 50% спрямо размера на собствения капитал на фирмата. Целта бе екипите да представят и обосноват бизнес проект пред компетентното жури, в чийто състав освен академични преподаватели имаше и представител на търговската банка, от която фирмата търси външно финансиране. На всеки отбор се наложи да се конкурира с останалите отбори от съответното направление в стремежа си да получи заемно финансиране. В края на първия състезателен ден бяха обявени и наградени отборите победители във всяко от шестте направления.




В направление Банка Пиреос България първо място зае отбор от Професионалната гимназия по икономика „Иван Илиев”, гр. Благоевград в състав Ани Стоянова, Антония Митушева, Валентина Тупарова и Франческа Анри с ментор Виктория Ташева. В направление Банка ДСК първо място зае отбор от Финансово-стопанската професионална гимназия „Васил Левски“, гр. Монтана в състав Кристина Петкова, Кристина Аврамова, Стефани Герасимова и Виктория Христова, с ментор Ани Ангелова. В направление УниКредит Булбанк първо място зае отбор от Финансово-стопанската гимназия „Васил Левски“, гр. Добрич в състав Веселина Илиева, Виктор Господинов, Есин Халил и Михаела Михайлова, с ментор Дарина Стефанова. В направление Общинска банка първо място зае отбор от Националната търговска гимназия, гр. Пловдив в състав Катерина Тинева, Доника Митева, Станислав Стоянов и Петя Шанкова с ментор Екатерина Ангелова. В направление Райфайзенбанк първо място зае отбор от Средно училище за европейски езици „Свети Константин–Кирил Философ”, гр. Русе в състав Радина Великова, Михаела Омарова, Даниела Хвърчилкова и Моника Цанева, с ментор Ирена Тодорова. В направление ТБ ОББ първо място зае отбор от Езиковата гимназия „Пейо Яворов“, гр. Силистра в състав Александър Николов, Кристиян Василев, Кристиян Дуницов и Никола Вълев, с ментор Ивета Денкова.



Всички ученически отбори бяха отличени на финала на първия ден със специални награди в категориите: Отличие на катедра „Финанси и кредит” за най-добра кредитна обосновка; Отличие на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за най-рентабилен бизнес проект; Отличие на магистърска програма „Финансов мениджмънт” за най-добри презентационни умения; Отличие на магистърска програма „Банков мениджмънт” за най-оригинална бизнес идея; Отличие на магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор” за най-добра регионална идентичност; Отличие на магистърска програма „Инвестиционен мениджмънт” за най-добра оценка на пазарната среда. Всеки ученик получи като подарък катедрен календар и тефтер за 2018 г. Подарък получи и всеки учител – лично копие от летописа „Свищовска финансова школа“, посветен на историята, традициите и юбилейните чествания на 65-годишнината от създаването на първата българска академична катедра по финансови науки – катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“. В края на първия ден участниците в състезанието бяха приятно изненадани с антично академично тога парти, където възстановчици от Първи италийски легион към Съвет по туризъм – Свищов организираха викторина с въпроси от историята на римската империя.
През втория състезателе ден, достигналите до втория етап шест отбора – по един от всяко направление, изтеглиха жребий и представиха своите бизнес проекти пред жури от състава на катедра „Финанси и кредит“ с председател проф. д-р Андрей Захариев. Преди да бъде обявен победителят, зам.-ректорът по студентска политика и институционални комуникации – доц. д-р Николай Нинов поздрави всички ученици за блестящото им представяне, с което са затруднили журито при определяне на най-добрите от най-добрите.
В резултат на защитата на бизнес проектите и техните кредитни обосновки, с мощна подкрепа и одобрение с ръкопляскания от публиката и останалите участници, безапелационно първото място завоюва оборът от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев”, гр. Благоевград с капитан Франческа Стефанова Анри – 12 клас.


Проф. Захариев връчи на отбора-победител чек за паричната стипендия от 1000 лв., осигурена от основния спонсор на състезанието Банка Пиреос България. Победителите получиха и почетния медал „SOLIDUS: SALUS ET GLORIA”, изготвен чрез отливка на реплика на най-големия открит в историята златен медальон от времето на източната римска империя и поръчан за възстановяване в тираж от само 20 бр. за честванията на 65-годишнината на финансовата катедра. След награждаването, капитанът на отбора-победител сподели, че е силно впечатлена от организацията на състезанието, от топлото посрещане в Стопанска академия и от преподавателския екип на катедра „Финанси и кредит“. Франческа заяви, че нейния категоричен избор за продължаване на образованието й е специалност „Финанси“ в свищовското висше училище.
В резултат на участието си в състезанието, 120 средношколци-дванайсетокласници направиха регистрации в онлайн системата за кандидатстване в Стопанска академия и добиха статут на официални кандидат-студенти, избрали като първо желание специалност „Финанси“ за прием 2018/2019 г. Така, веднага след официалния старт на Кандидат-студентска кампания 2018, всички участвали в банковото състезание средношколци дадоха своя ясен вот на доверие в качествата и репутацията на едно от трите основни и водещи висши икономически училища в България – Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов.



В рамките на състезанието бяха организирани и съпътстващи събития. През първия ден присъстващите 23 учители, водачи на отбори, взеха участие в научен семинар „Инвестиции в благородни метали и оценяване на фирми“, включващ публични защити на две дисертации на докторанти от финансовата катедра. През втория ден катедра „Финанси и кредит“ и „Общинска банка“ АД, чрез финансовия си център в Свищов, проведоха сертификационен семинар на тема „Валути и защита от фалшификации“, на който учениците и техните учители за първи път държаха в ръка банкнота с номинал 1 млрд. (отпечатана от централна банка на съседна държава) и получиха надлежни указания за основни техники за разграничаване на истински от фалшиви банкноти. Проведена бе и кръглата маса „Бизнес кредитиране и проектно финансиране“ с участието на студентите-ментори от спец. „Финанси“ и преподаватели от катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия.