Първата в България катедра по застраховане предизвика средношколците с национален конкурс за ученическо есе


В навечерието на своята 70 годишнина, първата в България катедра по застраховане – катедра „Застраховане и социално дело” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” предизвика средношколците в страната с провеждането на традиционния национален конкурс за ученическо есе. Организираният със съдействието на Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността конкурс, даде възможност на учениците да представят своите виждания по темите „Застраховането като възможност за защита живота, здравето и имуществото на хората” и „Как да преборим бедността в съвременното общество”.
 
Участие заявиха ученици от шест училища в страната: Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов” – Дряново; СУ „ Паисий Хилендарски” – Златица; Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов” – Кърджали; Професионална гимназия по електроника и електротехника – Пловдив; ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра; „Национална финансово-стопанска гимназия” – София; 
Представените разработки оцени академично жури в състав доц. д-р Румен Ерусалимов (председател), доц. д-р Пламен Йорданов, доц. д-р Венцислав Василев и доц. д-р Николай Нинов. Журито единодушно определи за победител и отличи с грамота Моника Георгиева Владимирова, ученичка от 12 клас на ПГСУАУ „Атанас Буров” – Силистра. 
Всички участници в конкурса получават сертификат, който им дава право да кандидатстват и да бъдат приети за студенти в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, в редовна форма на обучение по избрана от тях специалност. Те ще могат да се възползват и от съвместната инициатива на Свищовската академия и ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, която им дава право на безплатно ползване на студентските общежития и покриване на годишните им такси за обучение за учебната 2020-2021 година.