Първа международна среща по проект „ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting”


Project 2018-1-BG01-KA202-047867
„ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting”

 
В изпълнение на Проект "ECVET based further VET training to support the enhancement of entrepreneurship skills of young people and micro-SMEs via management accounting", № KA 202/VET-46/25.09.2018 г., на 7 и 8 януари 2019 година в зала „Ректорат“ на Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” – Свищов, Центърът за професионално обучение организира и проведе първата международна среща по проекта, с което бе даден старт на изпълнението на проектните дейности, предвидени за реализиране в рамките на 24 месеца. 


 
В транснационалната среща участваха партньорите от Gazi Universitesi, Турция;  Zgura-М, Ltd., България; PhoenixKM, Белгия и K Poulopoulos PC, Гърция, с които бяха подписани договори за партньорство; разпределени задачите за изпълнение и съответните отговорности, съобразно утвърдения график на дейностите и специфичните цели на проекта; уточнени финансовите параметри по утвърдения бюджет със съответните права и задължения на всеки партньор; планирани следващите международни срещи; уточнени правилата за комуникиране, мониторинг и отчитане на всички партньори и др.
В рамките на работната среща се проведе семинар с ученици от Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов“  гр. Свищов по проблемите на предприемачеството и стартирането на малък бизнес. 
Ресурси по проекта: cpo@uni-svishtov.bg; management-accounting.eu; @Y4Bproject