Откриване на учебната година, преобявен прием 2018/2019 г.

Откриването на учебната година, за преобявен прием 2018/2019 г., ще бъде на 2 септември 2019 г., от 10.00 ч., в отдел "ДАР".