Отчетно-изборно събрание на Синдиката на работещите в СА "Д. А. Ценов" към НБС "ВОН" - КНСБ


Уважаеми делегати, 
Синдикалният комитет на Синдиката на работещите в СА „Д. А. Ценов“ към НБС„ВОН“ – КНСБ най-учтиво Ви кани да вземете участие в Отчетно –  изборно събрание, което ще се проведе на 24 юни 2020 г. от 15.30 часа в аудитория 1 – „Проф. Д. Бъров“  в Ректората на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. 
Регистрацията на членовете на Делегатското събрание започва в 15:00 часа пред аудитория 1.
Отчетно-изборното събрание е отворено за присъствие на всички членове на Синдиката на работещите в Академията към НБС „ВОН“ – КНСБ, желаещи да вземат участие в работата му. 
Разчитаме на Вашето активно присъствие.
    
                        С уважение!
доц. д-р Анелия Радулова
Председател на СО на работещите в СА „Д. А. Ценов“ Свищов към НБС „ВОН“ – КНСБ