Онлайн кръгла маса с международно участие проведе катедра „Счетоводна отчетност” при Стопанска академия „Д. А. Ценов”


В Международния ден на счетоводителя, в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, при строго спазване на противоепидемичните мерки, се проведе online кръгла маса на тема „Интегрираната отчетност в управлението на предприятието”. На научния форум бяха представени резултатите от реализирания от катедра „Счетоводна отчетност” научноизследователски проект 16-2020, финансиран от Института за научни изследвания по приоритет „Финансова стабилност, икономически политики, регулации и устойчиво развитие”. Кръглата маса откри гл. ас. д-р Ради Димитров - ръководител на проектния екип, който подчерта актуалността и значимостта на тематиката. По думите на гл. ас. д-р Димитров, дискусията по проблемите на интегрираното отчитане ще допринесе за усъвършенстване на практиките, свързани с оповестяването на информация в отчетите на предприятията, а това ще спомогне на потребителите й да вземат обосновани решения. Беше посочено, че броят на заявените за презентиране доклади е 33 с участници от България, Русия, Украйна, Полша, Румъния и Великобритания.
 Сред гостите на кръглата маса бяха проф. д-р Поля Ангелова - зам.-ректор „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите”, деканът на факултет „Стопанска отчетност“ проф. д-р Атанас Атанасов, ръководителят на катедра „Счетоводна отчетност”  – доц. д-р Галина Чиприянова.
В приветствието си към участниците проф. д-р Поля Ангелова подчерта важността на избраната от екипа тема. Зам.-ректорът пожела на участниците ползотворна работа, интересни дискусии и достигане до изводи, които биха подпомогнали практиката, свързана с интегрираното отчитане в предприятията у нас. Приветствия към участниците в кръглата маса и към проектния екип поднесоха също проф. д-р Атанас Атанасов, доц. д-р Теодора Рупска от УНСС - София, гл. ас. д-р Атанас Атанасов от ИУ – Варна и д-р Валентина Агапиева - КАЕ, Катедра Бизнес & IТ, Ашфорд, Великобритания.
Виртуалната кръгла маса събра учени и практици в областта на счетоводството от СА „Д. А. Ценов”, УНСС - София, ИУ – Варна, Университет по хранителни технологии – Пловдив и чуждестранни висши училища.
В хода на дискусиите се очертаха рационални предложения и решения, които бяха задълбочено аргументирани и обосновани от участниците.