Онлайн конференция за студенти, докторанти и млади учени


Уважаеми студенти, докторанти и млади учени,
С настоящото Ви информираме за предстояща международна конференция на тема „Управление развитието на социалните и икономическите системи: глобализация, предприемачество и устойчиво икономическо развитие“. Конференцията се организира от  Донецкия национален университет „Васил Стус“ (Виница, Украйна) и ще се проведе онлайн, в периода 24-25 ноември 2020 г.

Повече информация относно формуляра за регистрация за участие и изискванията към разработките можете да намерите ТУК.