Официален старт на кандидат­студентска кампания 2012/2013 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов”

С достолепната си 75-годишна история, безспорен авторитет и креативно присъствие в академичното пространство Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов (www.uni-svishtov.bg) заема лидерска позиция сред образователните и научни центрове в Република България. От 1936 г. досега Академията е обучила над 110 000 възпитаници – водещи финансисти и банкери, утвърдени експерт-счетоводители и одитори, предпочитани застрахователни и социални мениджъри, иновативни търговци и информатици, точни анализатори и маркетолози, прецизни статистици и плановици, заемащи достойни позиции в публичния и корпоративния сектор.

За учебната 2012/2013 г. СА „Д. А. Ценов” обявява прием в редовна и задочна форма на обучение на български и чуждестранни студенти в образователно-квалификационна степен „бакалавър” в 17 специалности - „Финанси”, „Застраховане и социално дело”, „Приложна макроикономика”, „Счетоводство и контрол”, „Стопански и финансов контрол”, „Статистика и иконометрия”, „Маркетинг”, „Стратегическо и бизнес планиране”, „Стопанско управление”, „Екомениджмънт”, „Бизнес информатика”, „Международни икономически отношения”, „Публична администрация”, „Икономика на индустрията”, „Аграрна икономика”, „Икономика на търговията”, „Икономика на туризма”.
Опции за кандидатстване в свищовската Алма Матер:

  • С пренасяне на оценка от положен (2008, 2009, 2010, 2011 или 2012 г.) държавен зрелостен изпит (матура).
  • След успешно положен конкурсен изпит (еднороден тест от 60 въпроса) в СА „Д. А. Ценов” по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език.
  • След успешно положен конкурсен изпит (тест) по една от дисциплините: Математика, Икономика, Икономическа география на България или чужд език – английски, немски, френски, руски или испански език (с пренесена оценка от друго висше училище).

За специалността „Международни икономически отношения” се полага изпит по чужд език (английски, немски, френски, руски или испански) и/или се кандидатства с оценката от матура по един от изброените езици.

В СА „Д. А. Ценов” се организират предварителни кандидатстудентски изпити през месец април 2012 г. и редовни кандидатстудентски изпити през месец юли 2012 г. Приемът на документи за участие в предварителната изпитна сесия започна на 16-ти януари и ще продължи до 6-ти април. Изпитите ще се проведат на 7-ми и на 21-ви април.  Редовната изпитна сесия ще бъде в периода от 7-ми до 20-ти юли.

В помощ на желаещите да се обучават в Свищовската академия се организират кандидатстудентски подготвителни курсове по икономическа география на България, икономика и математика. Подготвителните курсове (съботно-неделна форма) ще се проведат на 18-ти и 19-ти февруари, 25-ти и 26-ти февруари и на 3-ти и 4-ти март 2012г.

Студентите в Стопанска академия се обучават срещу заплащане на държавна такса, одобрена от МОМН (семестриална такса за учебната 2011/2012 г. - редовно обучение 173 лв., задочно обучение 150 лв.). Висшето училище разполага с реновирани студентски общежития (месечен наем 35-65 лв.) и предлага столово хранене на студентите (около 80 лв. месечен разход за храна).
Студентите в СА „Д. А. Ценов” в зависимост от успеваемостта и социалния им статус имат право да получават стипендии за постигнат висок успех, евростипендии, стипендии от частни фондации и фирми, социални помощи от фондация „Ценов”, възможност за работа в Академията, опция за студентски кредити.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” е със статут на Еразъм-университет, член е на Асоциацията на европейските университети, както и на Асоциацията на икономическите университети от Югоизточна Европа. Чрез международния си статус висшето училище предоставя възможност на своите възпитаници да осъществяват студентска мобилност с образователна цел във връзка с участието им в студентски проекти, летни школи, програми на ЕС и по силата на сключени двустранни споразумения за сътрудничество и партньорство с 16 чуждестранни университети от Италия, Гърция, Франция, Германия, Великобритания, Сърбия, Чехия, Словакия, Молдова, Румъния, Македония, Украйна, Полша, Египет, Русия и др.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е специализирано висше училище, функциониращо в пълно съответствие с чл. 17 от Закона за висшето образование, което продължава най-добрите традиции на българското висше икономическо образование.


Проф. д-р Л. Кирев
Зам.-ректор „Бакалавърско и магистърско обучение”
СА „Д. А. Ценов”