Обявен е конкурс за есe TELUS International Bulgaria

TELUS International Bulgaria и Столична Библиотека организират конкурс „TELUS International Adventure 2023 - autumn edition“ (01.11 - 10.12)
Регламент за участие
Тема на конкурса за есе: „Библиотеката на утрешния ден: баланс между традиции и технологии“

I. Общи условия за участие в конкурсa:

Изисквания: Участници на възраст над 17 години, имащи познания по френски/ немски/ испански и италиански език.
Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена със следната информация: три имена, възраст, адрес, email, телефон, *учебно заведение (ако сте ученик/студент). Всеки автор може да участва само с един материал.

  • Език на есето: Френски/ Немски/ Испански и Италиански език.
  • Технически изисквания: максимален обем – до 2 печатни страници (формат A4), шрифт Times new Roman, размер на шрифта 12.

Електронен адрес за изпращане на творбите: essay@telusinternational.com

II. Времеви обхват на конкурса:

  • Начална дата на конкурса: 01.11.2023 г.
  • Краен срок за изпращане на конкурсната работа: 10.12.2023 г.
  • Обявяване на победителите: 18.12.2023 г.
  • Награждаване на победителите: 20.12.2023 г.

III. Награждаване:

  • Награден фонд за първо място: 500 лева.
  • Награден фонд за второ място: 300 лева.
  • Награден фонд за трето място: 200 лева. 

IV. Лични данни

Личните данните, които ще ни изпратите и ще обработваме, са име, адрес и информация за контакт – необходими са ни, за да можем да се свързваме с вас във връзка с конкурса, както и бъдещи възможности за работа при нас и други наши инициативи; както и информация за възрастта ви – необходима ни е, за да потвърдим дали отговаряте на възрастовия критерий за участие.
Личните данни ще бъдат пазени от нас за период до три (3) години след обявяването на победителите като след това ще бъдат изтрити, освен ако не е необходимо да се запазят във връзка със законов интерес на TELUS International Bulgaria (например в случай на съдебни производства) или има такова изискване по закон.
С изпращането на творбите ви и участието ви в “TELUS Adventure 2023 – Autumn Edition” вие се съгласявате Telus International Europe да обработва личните ви данни по начина описан по-горе. Имате право на достъп, коригиране, изтриване на личните ви данни, както и други права предвидени по закон. Ако бихте искали да упражните правата си или имате въпроси във връзка с обработването на личните ви данни, моля свържете се с нас на имейл: TI.Privacy.Office@telusinternational.com