Обява за свободна позиция „Финансов анализатор“ от „Топекс“ ООД за гр. София

Фирма „Топекс “ООД работи и се развива в сферата на търговията, производството и туризъма.
Във връзка с разрастването на дейността си фирмата търси аналитичен и отговорен човек за позицията "Финансов анализатор". Работното място е в гр.София.

Основни функции и задължения

 • Извършва финансови анализи и прогнозиране на икономически показатели на фирмата.
 • Изготвя финансова оценка на проекти – приложимост, икономически обосновки, финансови прогнози, контрол по реализиране на проектите.
 • Изработва и предлага на ръководството за утвърждаване финансовия план (бюджет) на фирмата.
 • Следи за изпълнението на бюджета, анализира причините за евентуални проблеми и факторите, допринесли за развитието на фирмата.
 • Изготвя оценки на различни по вид активи. Участва в разработката на инвестиционната и амортизационна политика.
 • Периодично представя аналитични справки пред Управителя за наличните средства, разходите по проекти, депозитите и прогнозни разходи и приходи.
 • Предлага системи за финансово управление и контрол, както съвкупност от политики и процедури за тяхната ефективност.
 • Следи за промените в законодателството.

Изисквания за заеманата длъжност

 • Висше икономическо образование – степен „Бакалавър”/ „Магистър”( може и студент – последна година на обучение) по специалности: „Финанси” или „Стопанско управление”
 • Добри аналитични умения.
 • Добра компютърна грамотност.
 • Свидетелство за управление на МПС и да е активен шофьор

Предимства

 • Опит на подобна позиция.
 • Добро владеене на английски език.

Фирмата предлага:

 • Възможност за дългосрочно професионално развитие в динамична среда.
 • Гъвкаво работно време.
 • В случай, че отговаряте на изискванията и позицията представлява интерес за вас, можете да кандидатствате, като изпратите автобиография с актуална снимка на E-mail: topexltdhr@gmail.com
 • Телефон за контакт: 0896724020
 • На интервю ще бъдат поканени само предварително одобрени кандидати.


Данните, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.