Обява за работа: Технически сътрудник с турски език


Във връзка с разширяване на дейността си адвокатска кантора желае да привлече в екипа си офис администратор, отговарящ на следните изисквания:
• Завършено висше образование или студент последен курс - "Право" или „Счетоводство и контрол”, „Финанси”, "Икономика" или друга икономическа специалност.
• Опит в сферата на счетоводството ще се счита за предимство.
• Кандидатът на не повече от 28 години, нямащ трудов стаж по специалността си, и към момента неучащ и неработещ ще се ползва с предимство.
• Отличен писмен и говорим турски език.
• Отлични компютърни умения.
• Готовност за работа в динамична среда.

Основни задължения:
• Водене на кореспонденция на турски език по телефон, email и при пряк контакт с клиента.
• Обработване, сортиране, входиране на документи.
• Въвеждане на данни, текущи счетоводни операции. Изготвяне на финансови и счетоводни справки.Участие в месечно и годишно приключване
• Работа с държавни институции, общини и съдилища.

Какво Ви предлагаме?
• Възможност за кариерно израстване и бъдещи дългосрочни взаимоотношения.
• Обучение в тясно профилирано счетоводно-правно направление.
• Усъвършенстване на правилна езикова култура и придобиване на познания в специфична правна терминология на турски език.
• Постоянен трудов договор.
• Адекватно възнаграждение, съобразено с постигнатите разултати.
• Работа в приятна и приветлива работна среда.

Очакваме Вашата автобиография на email: gpetkov91@gmail.com
адв. Георги Петков, Русенска Адвокатска Колегия