Обява за работа: СЪТРУДНИК СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ – БИЛДКОМ ЕООД


"Билдком" ЕООД е част от бързо развиваща се група, лидер в областта на търговията със зърно, търговия и преработка на маслодайни култури. Компанията търгува с всички видове зърно - слънчоглед и рапично семе, пшеница, царевица, ечемик. Типичните клиенти са големи преработватели на зърно в цял свят, големи мултинационални компании.

За покриване на бизнес нуждите ни, за нашия Счетоводен отдел търсим мотивиран, амбициозен сътрудник, търсещ възможност за професионално развитие и реализация.
 

Ако притежавате следните качества:

• Висше икономическо образование "Счетоводство и контрол" или "Финанси", или студент по същите специалности;

• Добро познаване на счетоводната теория и законодателство;

• Отлична компютърна грамотност – MS Office;

• Познания по Английски език са предимство;

• Аналитично мислене и способност за самостоятелна работа;

• Умение за организация и определяне на приоритетите в работата;

• Умение за работа в екип;

• Инициативност, прецизност, аналитичност, стриктно спазване на сроковете, умение за справяне със стреса и напрежението;

• Възможност за започване на работа веднага - предимство;
 

Вие сте нашият успешен кандидат, който ще бъде ангажиран с:

• Подпомага дейността на счетоводен отдел;

• Обработва масиви от данни и осъществява импорта им между различни програмни продукти;

• Следи за коректността на обработените данни и анализира разнасянето им по счетоводните сметки;

• Изготвя текущи всекидневни и месечни справки;

• Проверява дневници по ДДС и изпълнява други допълнително възложени задачи – осчетоводяване на фактури за покупки, продажби, банкови и касови операции и др.;
 

Ние Ви предлагаме:

• Динамична и предизвикателна работа в професионален екип и отлична работна среда;

• Възможност за професионално развитие и обучение;

• Пазарно възнаграждение и пакет социални придобивки (допълнително здравно осигуряване, карта за спорт и годишна бонусна схема);

Ако сте заинтересован от нашето предложение и сте готов да приемете предизвикателството, ние очакваме вашето актуално CV на адрес: p.bachvarova@oliva.bg

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю. Предоставената информация е конфиденциална и ще се третира според ЗЗЛД.