Обява за работа - Мениджър покупки/продажби за гр. Русе


Българо-Румънска Търговско Промишлена Палата-със седалище гр. Русе търси да назначи Мениджър покупки/продажби на трудов договор и пълен работен ден.

Характеристика на заеманата длъжност Мениджър покупки/продажби:

Планира, управлява и координира дейностите по продажби на организацията.

Изпълнява следните основни задачи:

 • планира и организира програми за директни продажби и доставки;
 • определя ценови листи, бюджети, методи за продажба, специализирани кампании;
 • установява и управлява оперативни и административни процедури, свързани с дейностите по продажби;
 • планира и контролира ежедневни дейности;
 • осигурява ефективно използване на ресурсите;
 • представлява организацията на преговори относно продажби и маркетинг, търговски изложения и други форуми.

Изисквания:
Кандидатите следва:

 • да имат икономическо, техническо, или сходно образование, минимум степен „бакалавър“;
 • да са с отлични познания по: английски език, компютърна грамотност, делова кореспонденция;
 • да се отнасят отговорно към поставените задачи;
 • да са инициативни;
 • да притежават умения за комуникация и клиентски-ориентирано поведение;
 • ВЛАДЕЕНЕТО НА РУМЪНСКИ ЕЗИК Е ПРЕДИМСТВО.

* кандидатите трябва да са до 29 год. възраст, регистрирани в Бюрото по труда по схема „Нова възможност за младежка заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Договорът е за пълен работен ден - първоначално е срочен-за 6 месеца и се сключва с Българо-румънска търговско промишлена палата.

Ние предлагаме:

 • разнообразна работа в млад и амбициозен екип;
 • мултикултурна среда;
 • възможност за допълнително обучение.

Месторабота: Русе
Стартова заплата: 862 BGN (Бруто)

Ако предложението представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете на имейл d.pencheva@brcci.eu своята автобиография с актуална снимка и кратко мотивационно писмо.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставяте са лични по смисъла на ЗЗЛД и всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.