ОБЯВА ЗА ПОДБОР за участие в обучение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016 „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез електронно обучение”


ОБЯВА ЗА ПОДБОР

за участие в обучение по проект 2018-1-BG01-KA203-048016 „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез електронно обучение”

 

Стопанска академия, бенефициент по проект 2018-1-BG01-KA203-048016 „Европейско партньорство за социално включване и създаване на умения за женско предприемачество чрез електронно обучение”, обявява стартиране на процедура за подбор на кандидати за участие в обучение в сферата на предприемачеството, търговията и логистиката.

 

 

ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ

 

Допустими са кандидати само от ЖЕНски пол

 

(Място на провеждане на обучението: лондон, англия)

 

Допустими за участие в мобилност с цел научни изследвания и свързаните с тях дейности са жени от Северен централен регион и Северозападен регион на България.

 

Необходими документи

 

За участие в конкурса кандидатите за обучение подават формуляр за кандидатстване по образец (Application form).

ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА КАНДИДАТУРИТЕ

Оценката на качеството на кандидатурите се извършва въз основа на две групи критерии:

  • базови критерии
  • допълнителни критерии

СРОК И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Формулярът за кандидатстване се:

  • подава от кандидата в офиса на Центъра за международна дейност (Свищов 5250, ул. „Емануил Чакъров“ № 2, ЦМД);
  • срок за кандидатстване: 29.03.2019 г. (петък), 17:00 часа.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ И КОНСУЛТАТИВНА ПОМОЩ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Цветелина Телбис +359 631 66 376 или +359 631 66 440

 

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях имейл и по телефон.

 

Формулярът за кандидатстване може да бъде изтеглен от тук (изтегли).