Обява за набиране на целева група по проект "Шанс за развитие"


Университетът в Крайова, съвместно със Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ Свищов и Фондация за регионално развитие – Видин, осъществяват трансграничен проект "Шанс за развитие" в периода: май 2017 г. – април 2019 г.
 Проектът "Шанс за развитие" е насочен към повишаване капацитета и пригодността за заетост чрез едновременно развиване на професионалните умения и осигуряване на по-добра комуникация между работодатели и лица, търсещи работа в окръг Долж (Румъния), област Видин и област Велико Търново (България). Основен приоритет в изпълнението на проекта е ефективното включване в пазара на труда както на студенти, така и на вече завършили висше образование лица.

Включени дейности:
  • Професионално обучение на целевите групи в следните области: оптика и оптометрия, лъчелечение, замърсяване и опазване на околната среда, акустика и аудиометрия, предприемачество, английски език, румънски език, български език, информатика, географски информационни системи;
  • Дейности, свързани с придобиване на предприемачески умения, умения за обучение, комуникационни умения и умения за връзки с обществеността, както и умения, свързани с менажирането на проекти.
  • Създаване на румънско-български център за кариерно развитие и набиране на персонал;
  • Организиране на тематични срещи между работодатели и лица, търсещи работа;
  • Работни посещения на студенти в реална работна среда в България и Румъния.

Изисквания към целевите групи на проекта:
  • обучаващи се в ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор”;
  • завършили висше образование със степен бакалавър, магистър и ОНС „Доктор”;
  • търсещи работа и
  • безработни лица (съгласно националното законодателство).

ВАЖНО! Всички лица от горе-изброените целеви групи трябва задължително да имат адрес на местоживеене в област Велико Търново
Документи за кандидатстване може да изтеглите от ТУК

Заявления за участие се подават на следния адрес:
5250 Свищов, ул. “Емануил Чакъров” № 2, Офис на проекта
Лица за контакт: Мариела Стоянова и Александрина Александрова
Тел. за връзка: 0631/66-364; 0888 138 638
Срок за подаване на заявленията: 12 март 2018 г.