Обява за лятна ваканционна заетост на студенти във Федерална република Германия

 

Във връзка с договореност с Федералната агенция по труда – Кьолн за ежегодно посредничество на български студенти за лятна ваканционна заетост във Федерална република Германия, Агенцията по заетостта обявява набирането на кандидати по процедурата на анонимния подбор.

Условия за кандидатстване и процедура за посредничество:

1. Да са на възраст от 18 до 35 години;

2. Да са студенти в редовна форма на обучение;

3. Да не са последен курс на семестриално обучение;

4. Да имат добри познания по немски език /най- малко 3 години занимания по немски език/;

5. Да са готови да работят най-малко два месеца в Германия.

Документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване (Bewerbung)

Заявлението за кандидатстване e препоръчително да бъде попълнено на компютър. Формулярът следва да бъде отпечатан във формат лице/гръб в 2 екземпляра, да се залепи снимка и да се подпише.

С подписа си върху германското заявление за кандидатстване (Bewerbung), кандидатите потвърждават, че са запознати с Информационния бюлетин (Merkblatt) и приемат условията на посредничеството.

2. Уверение за студент (Immatrikulationsbescheinigung)

3. Информационен бюлетин за чуждестранни студенти /Merkblatt/

Копие на Информационния бюлетин /Merkblatt/ се връчва срещу подпис на всеки одобрен кандидат.

Всеки одобрен студент следва да представи:

- 2 бр. оригинално попълнени заявления със снимка /паспортен формат/ и 1 бр. копие

- 1 бр. оригинално уверение за студент и 1 бр. копие. (Препоръчително е едно оригинално уверение да остане в студента за заминаването му в Германия)

-  Копие на шофьорска книжка (при наличие на такава). 

Изисквания при попълване на документите:

  1.  Да са попълнени всички данни във формулярите на ЦЧСП без никакви корекции и дописвания.
  2. Напълно да съвпадат данните за началото и края на лятната ваканция, посочени в заявлението и в уверението на студента.
  3. Желаният период на заетостта – на стр.2 на заявлението за кандидатстване (долу вдясно) да бъде в рамките на официалната ваканция на висшето училище, посочена в заявлението и в уверението или да е отбелязано с кръстче, че студентът е на разположение през цялата ваканция.
  4. В случай, че висшето училище отказва да оформи немския образец на уверение на студент, да се представи преведено от заклет преводач уверение, в което се съдържа цялата информация от германския формуляр (включително датата на окончателното завършване на обучението).
  5. Студентите не би трябвало да поставят ограничение за намиране на работно място в определен регион или град.
  6. Студентите трябва да приемат възможно най-много области на заетост.

Обичайна практика е работодателите да се свързват със студентите предварително по телефон или електронна поща, за да установят контакт с тях, преди изпращането на предложение за работа. Одобрените кандидати ще пътуват самостоятелно и трябва да разчитат на собствените си познания по езика.

Предложения за работа могат да се получат най-рано в средата на месец април. Тези студенти, които не могат да започнат работа, трябва да съобщят за своя отказ писмено.

 

Документи на кандидати се приемат до 15.02.2019 г.

Дирекция Бюро по труда – Свищов

ул. Григор Стоянов 16

Приложение 1
Приложение 2
​​​​​​​Приложение 3