Обява за кандидатстване на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение и практика по програма „Еразъм+“


Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност кани студентите (бакалаври и магистри) и докторантите на СА „Д. А. Ценов“ да кандидатстват за студентска мобилност с цел обучение и практика в страни от ЕС и обучение в Сърбия, Южна Корея и Тайван през летен семестър на академичната 2018/2019 г.

 

Висшите училища, в които може да се реализира мобилност по КД103, са всички партньори на Стопанска академия от програмни страни, списък на които може да бъде изтеглен от ТУК.

 

Университетите, за които може да се кандидатства от партниращи държави (КА107) са следните:

 • I-Shou University – Тайван
 • Yeungnam University - Южна Корея
 • University of Nis и University of Kragujevac – Сърбия

Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление (по образец);
 • уверение от факултетска канцелария, доказващо статут на кандидата и успех от следването до момента;
 • декларация за гражданство и гражданско състояние (по образец);
 • декларация за участие в програма „Еразъм+“ (по образец);
 • декларация по чл. 20, ал. 1 от ЗЗЛД (по образец);
 • автобиография (по образец на Европас);
 • езиков паспорт (по образец на Европас).

Пакетът с документи за кандидатстване може да бъде изтеглен от интернет страницата на Еразъм+ офиса при ЦМД:

 

Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:

 • да имат минимално ниво В1/В2 на владеене на езика на приемащата страна или на обучение в чуждестранното висше училище или организация, доказано чрез полагане на езиков изпит за определяне ниво (минимален резултат Добър 4,00) или чрез международно признат езиков сертификат;
 • да са граждани на държава, участваща в програма „Еразъм+”, или да имат статут на бежанци, на лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци.
  • лица, които нямат статут на бежанци, на лица без гражданство или статут на постоянно пребиваващи чужденци в държава, участваща в програма „Еразъм+“, могат да осъществят мобилност, само ако има неусвоени средства;
  • лица, които не са български граждани и са одобрени за участие в програма „Еразъм+“, могат да реализират мобилност в родната си държава, само ако липсват други легитимни и одобрени участници.

·да имат минимален успех от следването до момента Добър 4,00 (за мобилност с цел обучение) и Много добър 4,50 (за мобилност с цел практика), доказан с уверение от факултетската канцелария;
·да се обучават в редовна, задочна или дистанционна форма и да са:

 

  • студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани минимум за втората учебна година на ОКС „Бакалавър“ (за мобилност с цел обучение);
  • студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Бакалавър“ (за мобилност с цел практика);
  • студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Магистър“;
  • докторанти на СА „Д. А. Ценов“ с утвърден от факултетен съвет индивидуален учебен план и срок на докторантура, изтичащ след приключване на мобилността.

 

Краен срок за подаване на документи: 31 октомври 2018 г. (сряда), 17,00 часа, Еразъм+ офис на Центъра за международна дейност.

Дата на изпита по английски език - 30 октомври 2018 г.

Допълнителна информация по регламента на кандидатстване:

erasmus@uni-svishtov.bg; телефон 0631 66440 или в Еразъм+ офиса на ЦМД.