Обява от Българска асоциация за управление на хора - стажантски позиции в областта на човешките ресурси

Информация за предлаган стаж в областта на управление на човешките ресурси

Информация за компанията:

 

Прометрикс е консултантска компания, предоставяща услуги за управление на човешките ресурси, базирани на водещи международни практики и високо технологични решения. Клиентите ни се доверяват, защото:

• използваме иновативни методи за оценка;

• предлагаме решения, базирани на конкретните им нужди;

• подхождаме с уважение и професионализъм.

www.prometriks.com

Отворената стажантска позиция е:

 

HR асистент

Стажантът ще работи в отдел:

 

Оценяване и организационно консултиране

Период на стажа:

 

6 месецa

Какъв тип е стажът:

 

Платен

Стажът ще даде възможност на избраните кандидати да:

 

- придобият опит и познания в използването на различни методи за оценка в сферата на човешките ресурси;

- подпомагат различни процеси, свързани с HR консултиране;

- комуникират с клиенти и кандидати за работа;

- работят в динамична среда, с малък и сплотен екип от професионалисти.

Изисквания към кандидатите:

 

• висше образование в областта на човешките ресурси или психологията;

• отлично владеене на MS Office (Outlook, Excel, Word, Power Point);

• добро владеене на английски език.

Изпращайте своите кандидатури на:

 

hr@prometriks.com

Най-късно до:

 

30.04.2018 г.