Образователното портфолио на Стопанска академия „Д. А. Ценов” бе представено на форум „Висше образование – да успееш в България”


Стопанска академия „Димитър А. Ценов” участва за поредна година в образователния форум „Висше образование – да успееш в България”, който се проведе в гр. Перник, организиран от местния Център за кариерно ориентиране и РУО. Целта на форума бе да даде възможност на учениците от XI и XII клас в областта да изберат най-подходящото за тях висше училище. Образователното портфолио и възможностите за кандидатстване в Свищовската академия представи Владимир Марков – мениджър локални офиси „Дистанционно и продължаващо обучение” – гр. София и гр. Стара Загора. Образователният форум бе посетен от 180 ученици от училища в гр. Перник (Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски”; Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев”; Професионална гимназия по облекла и туризъм „Св. Иван Рилски”; Професионална гимназия по икономика; Професионална техническа гимназия „Юрий Гагарин”; СУ „Св. Климент Охридски”) и училища от общините Брезник и Земен.
 

Средношколците, посетили щанда на Стопанската академия, бяха запознати с 83-годишната история на висшето училище, развиваните специалности и формите на обучение. Владимир Марков поясни, че Свищовската академия реализира обучение в направленията „Икономика” и „Администрация и управление” в редовна, задочна и дистанционна форма, като учебните планове са разработени съвместно с бизнеса и държавната администрация. Учениците получиха информация относно начините за кандидатстване, предимствата на обучение, финансовите стимули и социално-битовите условия, които СА „Д. А. Ценов”, предлага на своите възпитаници. Интерес учениците показаха и към представените възможности за студентска мобилност по програма „Еразъм+”, международни студентски бригади и летни практики, кариерното консултиране. Посетилите щанда бяха впечатлени и от факта, че възпитаниците на Стопанска академия „Димитър А. Ценов” получават диплома и европейско дипломно приложение, признати в Европейския съюз, САЩ и Канада.