Обръщение на Ректора на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов


Скъпи студенти,
създалата се епидемиологична обстановка и наложеното извънредно положение в страната постави висшите училища пред сериозното изпитание да организират учебен процес без да се посещава учебната институция.

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ е напълно подготвена за реално провеждане на дистанционно обучение! Докато другите висши училища тепърва започват да създават курсове, да подготвят материали, да обучават преподаватели и да пишат стандарти за дистанционно обучение, ние отдавна сме направили всичко това. Ако за другите това е нещо ново, то за нас то е нормален образователен процес повече от 20 години и не представлява никакво затруднение. Академията развива дистанционно обучение от 1999 г. и сме сред първите в страната.

Дори и най-съвременната техника и софтуер не правят дистанционно обучение, както и предоставянето на няколко файла със записки на лекции.

Дистанционното обучение изисква нов подход на структуриране и поднасяне на учебния материал. То изисква сериозни инвестиции в обучение на преподаватели, разработване на учебни материали, материали за самоподготовка, изпитни материали, канали за синхронна и асинхронна комуникация с обучаемите. Изисква се изграждане на цялостна система за дистанционно обучение. Едва когато имаме взаимодействие между цялостен набор от правилните дидактически ресурси, квалифицирани преподаватели и подходящи техника и софтуер, единствено тогава може да се твърди, че е налице дистанционно обучение.

В Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гарантираме за 100% качествено дистанционно обучение!

В страната, ние сме висшето училище с най-много акредитирани специалности и магистърски програми в дистанционна форма на обучение в двете образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“, в двете професионални направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление.

Скъпи студенти, от 16 март (понеделник) за всички студенти в редовна форма на обучение е осигурен достъп до платформата за дистанционно обучение на Стопанска академия, която е достъпна на https://dl.uni-svishtov.bg  На сайта на Стопанска академия са публикувани и указания как да се възползвате максимално от възможностите на дистанционното обучение.

Уважаеми студенти, преподаватели и служители, апелирам към Вас да запазим спокойствие и Ви уверявам, че с общи усилия, самодисциплина, отговорност и толерантност учебният процес ще продължи с необходимите качество и темп.
Да опазим живота и здравето на студенти, преподаватели и служители!

 

Проф. д-р Марияна Божинова
Ректор на Стопанска академия „Д. А. Ценов“
Свищов
17 март 2020 г.